Σύστημα Επιτυχίας, άλφα Εκπαιδευτική

Πολύχρονη επιτυχημένη πορεία στο χώρο της εκπαίδευσης,

με έμφαση στις ανάγκες κάθε μαθητή.