άλφα Εκπαιδευτική

Κέντρο Μελέτης


Προετοιμασία

στα μαθήματα της επόμενης μέρας με την καθοδήγηση ειδικευμένου προσωπικού.

Ενίσχυση

μαθητών με προηγούμενα κενά ή μαθησιακές δυσκολίες, εφαρμόζοντας εξατομικευμένο πρόγραμμα μελέτης.

Οργάνωση μελέτης

με την επίβλεψη και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και ανάπτυξη κριτικού τρόπου σκέψης και έκφρασης.

Αξιοποίηση χρόνου

με απερίσπαστη, συστηματική, αποδοτική μελέτη και επανάληψη.

Το φροντιστήριό μας βοηθά όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το γνωστικό τους επίπεδο, ώστε να γίνουν καλύτεροι. Επειδή κάθε παιδί είναι μοναδικό, η βοήθεια που θα του προσφερθεί είναι εξατομικευμένη, δηλαδή σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες που έχει.