άλφα Εκπαιδευτική

Κέντρο Μελέτης


Προετοιμασία

στα μαθήματα της επόμενης μέρας με την καθοδήγηση ειδικευμένου προσωπικού.

Ενίσχυση

μαθητών με προηγούμενα κενά ή μαθησιακές δυσκολίες, εφαρμόζοντας εξατομικευμένο πρόγραμμα μελέτης.

Οργάνωση μελέτης

με την επίβλεψη και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και ανάπτυξη κριτικού τρόπου σκέψης και έκφρασης.

Αξιοποίηση χρόνου

με απερίσπαστη, συστηματική, αποδοτική μελέτη και επανάληψη.

Στο φροντιστήριό μας, προσφέρουμε εξατομικευμένη βοήθεια σε κάθε μαθητή, ανεξάρτητα από το επίπεδο των γνώσεών του, με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεών του. Κάθε παιδί έχει μοναδικές ανάγκες, γι' αυτό η βοήθεια που προσφέρουμε σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις δικές του ανάγκες και να παρέχει την καλύτερη δυνατή εκπαιδευτική εμπειρία.