άλφα Εκπαιδευτική

Κέντρο πληροφορικής και πιστοποιήσεων


Η τεχνολογία των πληροφοριών (ΙΤ) επηρεάζει τη ζωή όλων μας. Σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής, απαιτεί πλέον τη χρήση δεξιοτήτων της τεχνολογίας των Πληροφοριών. Στον εργασιακό κόσμο, οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να δουλεύουν αποτελεσματικά με τη νέα τεχνολογία, να αναπτύσσουν ικανότητες και να τις εφαρμόζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και πακέτα προγραμμάτων. Με την πρόοδο της τεχνολογίας, οι άνθρωποι πρέπει ακόμα να διασφαλίσουν την διαρκή ανανέωση των δεξιοτήτων τους ώστε να είναι ικανοί και ανταγωνιστικοί στη σημερινή αγορά εργασίας.

Tο τμήμα πληροφορικής και πιστοποιήσεων του φροντιστηρίου άλφα εκπαιδευτικής σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πιστοποίησης Δεξιοτήτων I-Skills παρέχει πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρικών υπολογιστών με σκοπό:

 1. Δυνατότητα ενίσχυσης του βιογραφικού σημειώματος
 2. Απόκτηση μορίων για προκηρύξεις στο Ελληνικό Δημόσιο και το ΑΣΕΠ
 3. Απόκτηση δεξιοτήτων Η/Υ σε βασικό και προχωρημένο επίπεδο
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλ-εκπαίδευσης και με το Αθηνά Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Η Αθηνά είναι το κορυφαίο e-learning αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Παρέχει μια ολοκληρωμένη διαδικασία εκπαίδευσης και προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης όλων των αναγνωρισμένων φορέων. Με το Αθηνά ο εκπαιδευόμενος μπορείς να παρακολουθήσει και να εκπαιδευτή από το σπίτι με ειδικούς κωδικούς που εκδίδονται στο κέντρο. Τα μαθήματα είναι προσαρμοσμένα ώστε ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει τις βασικές ή και προχωρημένες τεχνικές που παρέχονται.

ΑΘΗΝΑ HOME
ΑΘΗΝΑ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ Η/Υ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το πιστοποιητικό της I-Skills στην τεχνολογία των πληροφοριών πιστοποιεί ικανότητες σε ένα φάσμα δεξιοτήτων που είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική χρήση των διαφόρων εφαρμογών της Τεχνολογίας των Πληροφοριών. Αυτές οι δεξιότητες εξετάζονται στον υπολογιστή με τη μορφή πρακτικών ασκήσεων. Τα πιστοποιητικά της Ι-Skills πιστοποιούν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να έχει κάποιος προκειμένου να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή. Για να συμμετέχει ένας υποψήφιος στην εξεταστική διαδικασία πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.

ΕΞΕΤΑΣΗ

Οι εξετάσεις γίνονται αποκλειστικά στο εξεταστικό κέντρο. Κάθε γνωστικό αντικείμενο εξετάζεται ξεχωριστά σε μία εξεταστική ώρα (45 λεπτών). Ανάλογα με τις ενότητες που ο υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί, μπορεί να επιλέξει και τον τύπο του πιστοποιητικού που θα λάβει:

BASIC

Για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό θα πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία τις παρακάτω τρεις ενότητες:

 1. Επεξεργασία Κειμένου
 2. Υπολογιστικά Φύλλα
 3. Υπηρεσίες Διαδικτύου

THEMATIC

Για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό θα πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενότητες:

 1. Βασικές Έννοιες Υπολογιστών
 2. Υπηρεσίες Διαδικτύου
 3. Παρουσιάσεις
 4. Βάσεις Δεδομένων
 5. Υπολογιστικά Φύλλα
 6. Επεξεργασία Κειμένου

CORE

Για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό θα πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία και τις έξι ενότητες:

 1. Βασικές Έννοιες Υπολογιστών
 2. Υπηρεσίες Διαδικτύου
 3. Παρουσιάσεις
 4. Βάσεις Δεδομένων
 5. Υπολογιστικά Φύλλα
 6. Επεξεργασία Κειμένου

Με την ολοκλήρωση της εξέτασης για τον επιτυχόντα εξεταζόμενο εκδίδεται το ανάλογο πιστοποιητικό που περιλαμβάνει το σύνολο των εξεταζόμενων ενοτήτων και την έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε.

Τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα εξετάζονται σε βασικό επίπεδο χρήσης σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ το σχήμα πιστοποίησης έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) ως αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο για τους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.