Εκπαιδευτική Ρομποτική

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι η δραστηριότητα στην οποία οι μαθητές συναρμολογούν και προγραμματίζουν μια ρομποτική κατασκευή που είναι απαραίτητη για να πετύχει η αποστολή που τους έχει ανατεθεί.

Προσωπικές ικανότητες που αναπτύσσονται:

 • Αυτοπεποίθηση-Αυτοεκτίμηση
 • Ορθολογική Σκέψη
 • Δημιουργικότητα-Φαντασία
 • Δεξιότητες επικοινωνίας
 • Αντίληψη-Παρατηρητικότητα
 • Καινοτομία-Ερευνητικό πνεύμα

Εκπαίδευση, εξοπλισμός και λογισμικό (7-10 ετών)

Οι απλές και αυτοτροφοδοτούμενες μηχανές είναι τα εκπαιδευτικά πακέτα της Lego (We do 2.0) με τα οποία οι μαθητές θα δημιουργούν κατασκευές διαβαθμισμένης δυσκολίας μαθαίνοντας έτσι σε πιο σύνθετες έννοιες της μηχανικής,της φυσικής και της γεωμετρίας απολαμβάνοντας έτσι πολλαπλά οφέλη όπως:

 • Εξερεύνηση απλών μηχανημάτων
 • Προγραμματισμός και εισαγωγή στην αλγοριθμική σκέψη
 • Κλίμακες βαθμονόμησης
 • Μετάδοση κίνησης
 • Μέτρηση απόστασης,χρόνου,ταχύτητας
 • Μέτρηση βάρους,εμβαδού και περίμετρου

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παραπάνω ύλης καθώς και την βασική κατανόηση του προγραμματισμού οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν από μόνοι τους

Εκπαίδευση, εξοπλισμός και λογισμικό (10-11 ετών)

Οι μαθητές με την βοήθεια μηχανοκίνητων μοντέλων της LEGO(Spike Prime) σε ειδικά διαμορφωμένα σενάρια σχετικά με την ενέργεια,την ανακύκλωση,τη βιολογία,τα φυσικά φαινόμενα,τον πλανήτη,το διάστημα κλπ.

Για τον προγραμματισμό θα γίνει χρήση του λογισμικού του Spike Prime και του λογισμικού Scratch που βοηθάει στην ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης.

Έννοιες και γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται είναι:

 • Φυσική
 • Μαθηματικά-Γεωμετρία
 • Μηχανική
 • Προγραμματισμός

Τα μαθήματα ρομποτικής ακολουθούν το μοντέλο εκπαίδευσης S.T.E.M(Science,Technology,Engineering and Mathematics). Το συγκεκριμένο μοντέλο ενοποιεί όλα αυτά τα γνωστικά αντικείμενα σε μία ενιαία αντίληψη αποφεύγοντας έτσι τον κατακερματισμό

Εκπαίδευση, εξοπλισμός και λογισμικό (11+ ετών)

Οι μαθητές θα ασχοληθούν με ποιο σύνθετες και απαιτητικές κατασκευές χρησιμοποιόντας ως βάση γνώσης το Spike Prime με περισσότερα εργαλεία αλλά και θα εξειδικευτούν στη πλακέτα του arduino.

H πλακέτα arduino αποτελεί ιδανική λύση για την ενασχόληση με τον προγραμματισμό και τα ηλεκτρικά κυκλώματα πάντα με ασφάλεια. Με το arduino οι μαθητές θα μάθουν πρακτικά για διάφορες έννοιες του ηλεκτρομαγνητισμού όπως κύκλωμα,τάση,pin,led,breadboard δημιουργώντας προσομοιώσεις πολλών αυτοματισμών που χρησιμοποιούμαι στην καθημερινότητα μας (φωτοκύταρα,θερμοστάτες,αυτόματο πότισμα,συναγερμός κ.α).